3. SFERION

3. SFERION

VYPRODÁNO

Skupina vědců a inženýrů v Novosibirsku vytvořila unikátní nástroj pro víceúčelové čištění vzduchu, který nemá obdoby nejen v Rusku, ale i na celém světě! Toto zařízení se nazývá "Sferion". Malý, o velikosti stolní lampy, dělá přímo zázraky pro zlepšení mikroklimatu v prostorách, kde žijeme.

4500 Kč

Výrobce: Rusko

Zařízení na čištění a ionizaci vzduchu "Sferion" je navrženo tak, aby zlepšilo mikroklima kancelářského a obytného prostoru na úroveň přírodního klimatu volně žijících živočichů. SFERION je zcela bezhlučný.

"Sferion" čistí vzduch kontinuálním proudem vzduchu kulovým filtrem, který zachycuje suspendované částice až 0,1 μm nebo méně (respirační frakce prachu), snižuje koncentraci alergenů (prachové částice, aerosoly, tabákový kouř, nepříjemné pachy, mikroby, bakterie , viry atd.) ve vzduchu.

"Sferion", stejně jako Čiževského lustr, revitalizuje vzduch negativními molekulami kyslíku a vytváří účinek horského vzduchu a konstantní svěžest v místnosti.

"Sferion" sterilizuje vzduch malým množstvím ozonu (méně než 0,3 MPC dle ruské normy- to je méně než 0,03 mg/m³ ), což zabraňuje šíření patogenů a mikroorganismů. (Ruská norma - maximální povolená koncentrace (MPC) ve vzduchu v pracovním prostoru je 0,1 mg / m³). Podle české legislativy nesmí hodnoty koncentrace ozónu v životním prostředí překročit 0,05 ppm - 1 ppm = 2 mg/m³, tedy 0,1 mg/m³) Takže "Sferion" tuto normu splňuje bohatě i v ČR.

"Sferion" zajišťuje tichou ventilaci vzduchu a rozšíření iontů vzduchu v celém objemu místnosti v důsledku silně směrovaného průtoku "iontového větru".

"Sferion" neutralizuje škodlivé účinky kladně nabitých částic, které se hromadí na obrazovkách televizorů a monitorů.

"Sferion" nevytváří prakticky neodstranitelnou hustou kontaminaci na nejbližších předmětech.

"Sferion" je úsporné zařízení , spotřeba elektrické energie je max 15 W (méně než běžná elektrická žárovka).

"Sferion" je osvědčenou metodou řešení problému čištění vzduchu od domácího prachu, který přímo vstupuje do našich plic a je hlavní příčinou alergických, respiračních a srdečních onemocnění.

"Sferion" je zdrojem přirozené koncentrace záporně nabitých kyslíkových iontů, což dává vzduchu ozdravné účinky. Pobyt v prostorách se Sferionem vám přinese kvalitu vzduchu jako v horách u moře.

"Sferion" je výkonný preventivní nástroj, který vám pomůže uchovat zdraví, posílit imunitu, zmírnit únavu, prodloužit aktivní životní styl. Jeho působením se snižuje emocionální napětí.

ZÁKLADNÍ FUNKCE "SFERIONU":

• Čištění vzduchu je zajištěno nepřetržitým prouděním vzduchu kulovým filtrem, který zachycuje ze vzduchu prachoví částice, kouř, nepříjemné zápachy a mikroorganismy.

• Účinek je zajištěn koncentrací záporně nabitých iontů v místnosti, což je charakteristické pro vzduch z nejlepších lokalit a středisek známých pro jejich příznivý účinek na lidské tělo.

• Větrání probíhá díky "iontovému" větru, který poskytuje silný podtlak. Jedna hodina "Sferionu" naplní místnost o objemu 60 krychlových. metrů.

• Sterilizace vzduchu - nastává v důsledku produkce fyziologické normy ozonu, což brání šíření patogenů a virů.

• Neutralizace škodlivého záření z televizorů a monitorů.

Výhoda - zařízení je chráněno ruským patentem a umožňuje vytvářet optimální provozní podmínky doma. Čistič vzduchu "Sferion" funguje nepřetržitě a efektivně. Cena elektřiny je v desítkách haléřů za den, zatímco dostanete 1500 m3 čerstvého, zdravého vzduchu. Jednou týdně je třeba vyčistit nerezový filtr, který lze snadno čistit vodou. Výkonný odtok bezhlučného "elektronického" větru vytvoří přirozenou koncentraci negativních kyslíkových iontů v místnosti více než ve městě.

Pomocí ionizátoru "Sferion" můžete dýchat čerstvý přírodní vzduch, vaše vitalita neustále poroste. Eliminuje agresivitu, usnadňuje práci mozku.

Zařízení je zcela bezpečné.

Pozitivní výsledek používání zařízení byl opakovaně potvrzen jak doma, tak v dětských, lékařských a kancelářských zařízeních. Na základě zařízení "Sferion" je v Rusku patentována nová metoda léčby nemocí pro použití v dětských nemocnicích, mateřských nemocnicích, chirurgických nemocnicích apod.

------------------------------------------------

Obecné informace
 

Technické specifikace
Napájení 220V / 50Hz
Příkon ne více než 25 W
Průtok vzduchu 1200 m3 / den
Hmotnost zařízení, ne více než 2 kg
Třída ochrany I
Provozní režim je nepřetržitý
Ustálený stav počtu negativních vzduchových iontů kyslíku v místnosti během provozu zařízení je větší než 5000 iontů / cm3.

Zařízení a princip činnosti
Zařízení se skládá z jednotky s vysokým napětím a uzemněného kulového filtru.
Filtr je vyroben z nerezové oceli, je snadno odnímatelný pro čištění od kontaminací.
Když je filtr odstraněn, na zařízení není žádné napětí.
Na předním panelu je vypínač napájení 220V.
Zařízení funguje na principu elektrického pole mezi vysokonapěťovou elektrodou a filtrem (uzemněná elektroda).

Na přístroji:
• dochází k nabití jemných částic;
• vytváří se proud "iontového větru";
• tvoří se negativní molekuly kyslíku;
• vytváří se malé množství molekul ozonu.

Průtok vzduchu je zajištěn efektivním režimem tichého ventilátoru a zároveň vysavače.

Záruční podmínky
Záruka 2 roky. Záruční doba začíná dnem prodeje spotřebiteli. Záruka se vztahuje na všechny vady výroby a konstrukce.
Tato záruka se nevztahuje na škody vyplývající z nedodržení pokynů k obsluze, jakož i poškození součástí nebo poškození součástí, poškození vnitřního těsnění.

Jak instalovat "SFERION"?
V bytě lze toto zařízení instalovat do středu největší místnosti, otevřít dveře sousedních místností a po odstranění prachu dosáhnout úplného vyčištění vzduchu. Vzhledem k rozdílu v hustotě prachu v místnosti se spotřebičem a ostatními místnostmi se prach postupně posouvá z celého bytu k zařízení a snižuje tak celkovou úroveň prašnosti.
Jaká je oblast účinného působení "SFERION"?
Ve standardním pokoji s průměrným tokem prachu, bez uzemněných zařízení - tento poloměr je až 3 m.
Uzemněné domácí spotřebiče narušují prostorové uspořádání vzdušných proudů.
Pokud je v místnosti televizor, je "SFERION" nejlepší umístit uprostřed mezi divákem a televizorem.
V takovém případě jsou pozitivně nabité částice z TV obrazovky, velmi škodlivé pro zdraví, zničeny po cestě k divákovi.
Při práci s počítačem je žádoucí mít "SFERION" přímo na stole vlevo nebo vpravo ve vzdálenosti 0,5-1,0 m.
Je třeba poznamenat, že "SFERION" je domácí spotřebič a je určen pro provoz se standardní teplotou a vlhkostí pro tato zařízení.

Návod k obsluze 

Položte přístroj na rovný povrch.
Místo instalace musí umožnit volný průtok vzduchu do zařízení.
Maximální účinnost je dosažena, když je zařízení umístěno ve střední části místnosti ve vzdálenosti 1,5 m od podlahy. Před zapnutím zařízení zkontrolujte, zda nedošlo k mechanickému poškození skříně a kulového filtru, jakož i napájecího kabelu. 
Přepněte hlavní vypínač do polohy "0". Zapojte napájecí kabel do příslušné zásuvky. Přístroj je připraven k použití
Provozní limity Pozor! Třída elektrické bezpečnosti zařízení je I, což vyžaduje použití zásuvky s uzemněným vodičem. (Klasická zásuvka s uzemňovacím kolíkem).

Svítící vypínač na předním panelu indikuje, že je zařízení v provozu.
Před zapnutím zařízení se ujistěte, že zařízení a napájecí kabel nejsou mechanicky poškozené

• Pokud je spotřebič v nepřetržitém provozu, doporučujeme občas vyvětrat prostor
• Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě.
• Zařízení nepoužívejte v místnostech s vysokou vlhkostí a agresivním prostředím, kde jsou benzín, laky, rozpouštědla a další hořlavé látky.
• Neodpojujte kabel ze zásuvky během provozu
• Před čištěním odpojte přístroj.
• Mezi spotřebičem a televizory, displeji apod. dodržujte vzdálenost nejméně 0,5 m.
• Nepřemisťujte spotřebič, pokud je zapojen a pracuje
• Spotřebič smí opravovat pouze kvalifikovaný personál a v případě poruchy se obraťte na dodavatele
• Po uložení zařízení do chladné místnosti nebo po jeho přepravě v zimních podmínkách, před použitím mějte přístroj v místnosti jeho provozu 2-3 hodiny.

ÚDRŽBA. Stupeň znečištění filtru závisí na stavu stavu prostředí v místě aplikace zařízení a je vizuálně kontrolovatelný díky tvoření plaku.

Údržba se skládá z:
• Odstraňování plaku z povrchu kulového filtru nejméně jednou týdně,
• Včistěte desku centrálního dielektrika izolátoru vysokonapěťové jednotky alespoň jednou za měsíc.
• Chcete-li vyčistit kulový filtr, vyjměte ho z vysokonapěťové jednotky, pokud je přístroj odpojen
• Čistěte filtr kartáčkem na nádobí/houbou, a to vodou s trochou saponátu nebo mýdla.
• Před opětovným usazením filtru počkejte, dokud není úplně suchý
• Vyčistěte centrální izolátor jednotky (bílý sloupek uprostřed) bavlněným tamponem navlhčeným v alkoholu, vyhněte se ohýbání či jinému poškození vysokonapěťových elektrod (jehel) na horní plošce izolačního sloupku
• Během údržby nevystavujte elektrody s vysokým napětím mechanickým vlivům, což může způsobit poškození spotřebiče

Nemůže se používat v koupelnách, sprchách, koupelnách s vlhkostí téměř 100%. Vodní pára se ionizuje mnohem jednodušeji než vzduch, a proto za těchto podmínek začíná zvýšená tvorba ozonu a dalších plynů. Elektrická pevnost izolátoru prudce klesá, poruchy mohou začít na povrchu, což je vždy nežádoucí. Během bouřky je například žádoucí jej vypnout.


Na které častí těla mají vzdušné ionty nejvíce pozitivní vliv?
Na dýchací soustavu a všechno, co souvisí s krví a trávením. Proto se především zlepšuje spánek a je zpravidla odstraněn syndrom chronické únavy.

Co dýcháme?
Každý z nás si aspoň jednou pomyslel na to, co dýcháme? Odpověď je, že vzduch. A budete mít pravdu, ale jen částečně, protože vzduch - je nejednoznačný termín. Známe mnoho popisných výrazů: čistý vzduch, horský vzduch, životní vzduch, stálý vzduch. A vidíte, první tři výrazy nejsou v žádném případě spojeny se standardními podmínkami městského života.
Ale horské střediska, jezera, lesní kabiny - kyslík, ozon, čerstvý vzduch. Zde – je čerstvý vzduch! Není nasycen s prachem, výpary, kouřem a sazemi, škodlivými plyny, výfukovými plynů automobilů, a tak dále. A je biologicky aktivní, tj. s obsahem 800-1000 záporných iontů na krychlový centimetr. Tyto vzduchové ionty jsou lehké, negativně nabité molekuly kyslíku, které v podmínkách našeho městského života jsou v počtu 200-300 na cm3. a v uzavřených prostorách jejich počet klesá na 20-50, což je práh přežití téměř všech živých bytostí. Vzdušné ionty mají základní, velice důležitou, ničím nezastupitelnou úlohu v našem těle pro zefektivnění strukturu krve, lymfy, rehabilitaci a posílení imunitního systému, s cílem zlepšit celkový stav člověka.
Osoba absorbuje denně 1-1,5 kg potravin, asi 2 litry vody a téměř 20 kg vzduchu. A zatímco o vodě a potravinách se napsaly tuny literatury, o vzduchu, jsou je toho mnohem méně.
Je to rozumné? A stačí jen nechat špinavý vzduch proudit filtrem? Pro získání čistého vzduchu - ano, ale získat čerstvé, biologicky aktivní, nasycené ionty – to ne.
Pro tento účel, skupina vědců a inženýrů v Novosibirsku vytvořila unikátní nástroj pro víceúčelové čištění vzduchu, který nemá obdoby nejen v Rusku, ale i na celém světě! Toto zařízení se nazývá "Sferion". Malý, velikosti stolní lampy, dělá přímo zázraky pro zlepšení mikroklimatu v prostorách, kde žijeme.
Ionizátor „Sferion" nejen zbavuje vzduch všech druhů prachu, ale také přiměřenou ozonizací vzduchu odstraňuje statické kladné náboje (prokletí všech prostor, kde jsou počítače a televizory), eliminuje většinu pachů, a co je nejdůležitější, je cenným zdrojem iontů.
Tento přístroj, příznivě se vyjímající mezi nesčetnými „ionizátory", vyrábí silný, vysoce směrový tok iontového větru k zajištění účinného větrání a rozptýlení příznivých iontů po celé místnosti. Na rozdíl od konvenčních ventilátorů a klimatizací má tu výhodu, že pracuje tiše, bez pohyblivých částí a vibrací. Má schopnost absorbovat většinu velmi jemných „respiračních", škodlivých komponent prachu , proti kterým naše tělo nemá žádné prostředky na ochranu a které obsahují I bakterie, viry, roztoče, karcinogeny, pachy atd.
A teď mi řekněte, za co budete utrácet? Za počítač, televizi, léky a výlet do horského střediska - nebo je můžete investovat do zdraví svého a vašich blízkých na mnoho let dopředu?

Čištění

, 9. 12. 2017 10:37:39

Doporučuje se vysokonapěťový sloupek čistit lihem - ta lahvička na videu obsahuje líh

Dobrý den, na videu je čištění vyso...

, 9. 12. 2017 09:22:15

Dobrý den, na videu je čištění vysokonapěťového sloupku něčím v lahvičce. Jaký je to přípravek? Nebo stačí jen vodou? Děkuji za odpověď.

vetom a sferion

, 26. 11. 2017 21:38:25

Stránky se moc povedly, jsou přehledné, praktické.Mám zájem o sferion do kanceláře. Posíláte ho také jako vetom, nebo si ho musím osobně odebrat? Počet je omezený, popř. mohu přístroj odebrat i pro jiné kanceláře? při odběru sferionu budou vystaveny pro kanceláře faktury? Děkuji za odpověď na mailovou adresu bednarova.rk@seznam.cz.

Re: vetom a sferion

, 27. 11. 2017 11:37:41

Děkujeme za uznání. Přístroje můžeme poslet poštou. Počet objednávek není omezen. Vše je na fakturu.

Nový komentář

* (Povinné)

Přihlášení