Blog

Vetom - Stelkor - historie a současnost…

 

                                                          Vetom - Stelkor - historie a současnost...

Vážené dámy, vážení pánové!

Naši klienti a jednoduše lidé, zabývající se zdravým životním stylem, se na nás často obracejí s dotazy, týkajícími se srovnání účinnosti přípravků série „VETOM", vyvinutých a vyráběných výzkumnou a výrobní společností „ Výzkumné centrum" a preparátu „ Stelkor", vyrobený společností „Stelk".

Jednou z příčin těchto dotazů je to, že někteří internetoví prodejci pro své marketingové účely prezentují preparát „Stelkor" jako zdokonalený preparát „ Vetom" nového pokolení, nazývajíc „Stelkor" preparátem 21.století, a „Vetom" - preparátem minulého století. Nakolik korektní jsou tato vyjádření ponechme na svědomí jejich autorů. Ale vzhledem k nelíčenému zájmu našich klientů jsme usoudili, že je vhodné uvést něco málo z historie preparátu, aby si samostatně myslící lidé sami mohli udělat objektivní a nezávislé závěry.

Historie vzniku preparátů série „Vetom" a „Stelkor" je dostatečně dlouhá a má společné kořeny.

Práce na preparátech začaly v 80 - ých letech ještě v Sovětském Svazu na zadání Minbiopromu. Vzhledem k mezinárodní politické situaci v té době, bylo cílem prací vyvinout preparát mající širokospektré užití k ochraně obyvatelstva a armády před různými, ještě neznámými, biologickými hrozbami – bakteriologickými zbraněmi, technogenními katastrofami, epidemiemi, atd. Podrobná historie těchto prací je uvedena na oficiálních webových stránkách NPF „ Výzkumné centrum" www.vetom.ru. Předložíme pouze zkrácenou chronologii událostí.

V první etapě prací byl v NPO „Vektor" společně s Kyjevským mikrobiologickým Zabolotnovým institutem vytvořen rekombinantní kmen bakterií Bacillus subtilis, uložený v ruské sbírce průmyslových mikroorganismů pod číslem V 4759. Na jeho základě byl vytvořen preparát, který dostal název „Subalin". Autorská práva na obchodní značku „ Subalin" náleží NPO „Vektor". Vzhledem k politické a ekonomické situaci v 90 - ých letech nebyla sériová výroba „Subalinu" realizována. Příčin bylo hned několik, počínaje technologickými potížemi, jednou ze základních příčin je i to, že NPO "Vektor" v 90-ých letech byl prakticky zničen za přímé účasti kanceláře ministerstva zahraničí USA, které mělo v průběhu třech let oficiální kancelář na území podniku NPO „Vektor". Výsledkem těchto aktivit bylo zastavení téměř všech významných vědeckých aktivit. Nějakou dobu pokračovaly práce na základě dvouleté licenční smlouvy mezi NPO „Vektor" a Kyjevským mikrobiologickým institutem. Když se však ukázalo, že vzhledem k politickým podmínkám na Ukrajině v této spolupráci nebude možno pokračovat, byl pokračováním vědeckého výzkumu k vytvoření výše uvedeného preparátu pověřen Alexander Ivanovič Leljak a předán do NPF „Výzkumného centra" (VC), které bylo založeno pod jeho vedením v roce 1993.

V 90-ých letech bylo výsledkem společného úsilí spolupracovníků NPO „Vektor" pod vedením Dr. Sc. Sandachčijeva, NPF „VC" pod vedením A. Leljakova a týmu odborníků ze Státní zemědělské univerzity v Novosibirsku pod vedením Dr. Nozdrina vytvoření rekombinantního kmenu bakterií, který byl uložen v ruské sbírce průmyslových mikroorganismů pod číslem V 7092. V porovnání s jeho prototypem – kmenem Bacillus subtilis VKPM V 4759, je to výrazně efektivnější kmen, který má širší spektrum tělu prospěšných vlastností. Na jeho základě úsilím pracovníků NPF „VC" byla vyvinuta přípravná forma, na jejíž bázi byla vytvořena série přípravků „Vetom".

Díky odborníkům NPF „VC" se pokračovalo v přerušených výzkumech a ty byly dovedeny až k sériové výrobě variant přípravků řady „Vetom", „Fitop", „Biosentin", „Veles", „Prášek Komarova", „Akvapurin", „Sedinet", „Vonet". Vetomy se vyrábějí sériově od roku 1995.

Proto je NPF „VC" první firmou v Rusku, která začala sériovou výrobu mikrobiálních přípravků na základě bakterií rodu Bacillus. V současné době se tyto preparáty prodávají v desítkách zemí světa, kde opakovaně potvrdily svoji vysokou účinnost.

Tak to je ve zkratce historie vzniku přípravků řad „Vetom". A nyní se vrátíme k podstatě věci, jmenovitě k preparátům „Vetom" a „ Stelkor".

V počátečních fázích vývoje nových kmenů - ředitel NPF „VC" Alexandr Ivanovič Leljakov a Vitaliij Georgijevič Kostrovskij byli zaměstnanci NPO „Vektor". Nicméně V. G. Kostrovskij se na tomto vývoji přímo nepodílel, a proto jeho jméno není uvedeno mezi autory patentů na kmeny, které byly posléze rozvinuty do podoby kmenů vyráběných NPF „ VC ".

Nějaký čas po vzniku NPF "VC", v roce 1993, V. G. Kostrovskij vstoupil do této společnosti na pozici zástupce ředitele pro vědu. Z této pozice se účastnil na pracech při přípravě Vetomu. Nicméně v roce 1995 společnost opustil a začal vlastní podnikání. Tak se stalo, že ve chvíli zahájení sériové výroby Vetom 1.1 B. G. Kostrovskij nebyl zaměstnancem společnosti.

Až v období samostatné činnosti, jako samostatný podnikatel, V.G.Kostrovskij vyvinul veterinární přípravek „ VetKor" na bázi bakteriálních kmenů Bacillus subtilis VGNKI-01.12.01-dep. a Bacillus licheniformis kmen VGNKI-01.12.03-dep. Později byly vyrobeny přípravky i pro lidi - „Deprekan" a „Stelkor".

Co mají společného tyto preparáty s přípravky řady Vetom?

Za prvé to, že vývojáři těchto přípravků nějakou dobu (ještě do začátku sériové výroby Vetomu) pracovali společně - zpočátku v NPO „Vektor", později v NPF „VC", jehož ředitelem byl A. I. Leljak.

A za druhé - v obou přípravcích se jako mikrobiologicky účinná látka užívají kmeny rodu Bacillus. A tímto jejich shoda končí.

Nyní začínají zvláštnosti a rozdíly a v některých případech jsou zásadní. Druhová rozmanitost mikroorganismů zahrnuje tisíce kmenů bakterií Bacillus, včetně těch patogenních. Dnes je známo více než 4000 kmenů bakterií rodu Bacillus subtilis. A všechny s rozličnými vlastnostmi, které různě ovlivňují lidské tělo. Při vytváření novým mikrobiologických přípravků má kultivace kmenů s potřebnými vlastnostmi zásadní význam.

Ale pro výzkum, technologické práce při vývoji nových přípravků a jejich následnou kontrolu je třeba dodržovat celou řadu povinných podmínek, zejména zajistit přítomnost kvalifikovaných odborníků - mikrobiologů, disponovat vlastní sbírkou mikroorganismů, akreditovanou mikrobiologickou laboratoří s příslušným výrobním zařízením. Společnost NPF"VC" toto vše splňuje.

Díky tomu společnost NPF „VC" od roku 1995 neustále pokračuje ve výzkumu a vylepšování vlastností produkčních kmenů používaných jako aktivní složka jejich přípravků. V současné době se pro výrobu mikrobiálních přípravků společnosti NPF „VC" používají následující produkční kmeny: Bacillus subtilis VKPM V-10641 (DSM 24613), Bacillus amyloliquefaciens kmen VKPM V-10642 (DSM 24614), Bacillus amyloliquefaciens kmen VKPM V-10643 (DSM 24615), Bacillus licheniformis kmen VKPM V 10561, Bacillus licheniformis kmen VKPM V 10562, Bacillus licheniformis kmen VKPM V 10563, Bacillus licheniformis kmen VKPM V 10564 a další. Kmeny Bacillus subtilis jsou uloženy nejen ve Všeruské sbírce průmyslových mikroorganismů , ale také v Německé sbírce mikroorganismů a buněčných kultur ( DSMZ) – jedné z mála celosvětově uznávaných sbírek mikroorganismů. Právo používat tyto kmeny pro výrobu mikrobiálních přípravků má pouze NPF „VC". Není náhodou, že se zaměřujeme na ukládání kmenů, použitých v přípravcích. To potvrzují nejenom oficiálně mezinárodně uznané produkční kmeny, ale také znalost, stabilita a reprodukovatelnost jejich vlastností, jakož i zajištění odpovídající kontroly. Vlastnosti produkčních kmenů NPF „VC" nejsou náhodné. Jsou stabilní, dobře známé a zacílené na řešení specifických problémů ochrany a léčení lidského organismu. S ohledem na tyto skutečnosti každý seriosní výrobce mikrobiologických přípravků vždy uvádí typ kmene na obalu přípravků.

V případě Stelkoru je situace odlišná. Pro přípravek VetKor jsou uvedeny použité kmeny Bacillus subtilis VGNKI-01.12.01- dep, Bacillus licheniformis kmen VGNKI-01.12.03-dep. Tyto kmeny jsou uloženy v průmyslovém zařízení „ Celoruské státní středisko pro kvalitu a standartizaci léčiv pro zvířata a krmiva". Na obalu a v příbalovém letáku přípravku „Stelkor" používané kmeny nejsou uvedeny! Je uveden pouze rod bakterií - Bacillus subtilis a Bacillus licheniformis. Jako základní složka přípravku je uváděn obilný extrakt. Ne náhodou je „Stelkor" zaregistrován jako potravinový produkt a ne výživový doplněk. A my jsme již ukázali, nakolik je důležitá znalost bakteriálního kmene pro potřebu kvality a účinnosti přípravků. Bohužel, celá řada - zejména západních výrobců probiotik - nemá k dispozici vlastní sbírky mikroorganismů a v důsledku toho tito nejsou schopni zaručit účinnost svých přípravků. V takových případech někteří výrobci praktikují získání bakteriálního kmene z již známého přípravku a použijí ho ve svém přípravku. Je však důležité pochopit, že v takovém

případě za odlišných podmínek obdržíme druhý kmen s jasně nedefinovanými vlastnostmi a tím pádem zcela jiný přípravek!

Existuje mnoho podobných faktorů ovlivňujících účinky přípravků. V rámci této diskuse nemá smysl se zabývat všemi, aniž bychom zabíhali do detailů. Můžeme si ale udělat závěr, že srovnávání přípravků „ Vetom" a „Stelkor" je nesprávné. Byť se na první pohled ukazuje jistá podobnost, jsou to dva naprosto odlišné preparáty! A výběr ve prospěch konkrétního přípravku může uskutečnit pouze kupující!

Závěrem považujeme za vhodné uvést několik dat publikovaných o výrobcích těchto přípravků na oficiálních webových stránkách.

OOO "STELK":

Registrace v roce 2002

Status: mikroorganizace

Počet zaměstnanců: 4 osoby

Dostupnost informací o výrobních kapacitách: informace nejsou k dispozici

Přítomnost specializovaných mikrobiologických jednotek - chybí

Přítomnost vlastní sbírky mikroorganismů – chybí

Obrat v roce 2018: 2 200 200 rublů

Zisk: minus 103 000 rublů

NPF „VC"

Registrace v roce 1993

Status: malá firma

Počet zaměstnanců: více než 100 osob

Plocha výrobních a laboratorních zařízení je více než 35000 м2

Přítomnost specializovaných mikrobiologických jednotek - mikrobiologická laboratoř, která jako jedna z mála v Rusku má specializovanou mezinárodní akreditaci

Přítomnost vlastní sbírky mikroorganismů - ano

Obrat a zisk jsou obchodním tajemstvím, ale lze poznamenat, že roční obrat firmy „ Stelk" je přibližný obrat společnosti za 1-3dny.

A to platí pouze pro společnost NPF „VC". Je však třeba poznamenat, že ve skutečnosti dnes pod názvem "IC" existuje skupina společností - NPF „IC" a NPF „IC - 17", a také několik obchodních domů, které prodávají produkty na ruském a mezinárodním trhu (OC „IC-19", OC „IC-21", OC „IC-23").

Není to zcela vyčerpávající informace, která by mohla být poskytnuta k danému tématu. Nicméně věříme, že pro zvídavého spotřebitele je dostatečně postačující k tomu, aby bylo možno vyvodit objektivní závěry.

Přejeme vám pevné zdraví!

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti