VETOM a hospodářská zvířata

Volně přeloženo z http://vetom.ru

Závěr

Výsledků prodloužených zkoušek

přípravků probiotik Vetom 1.1 a Vetom 3

na území Altajského kraje

10/26/2000

V souladu se smlouvou č. 1/06 dne 5. června 2000 Veterinární odborníci území Altaj v 16 okresech provedli  zkoušky Vetom 1.1 a 3 v hospodářstvích s různými formami vlastnictví.

Preparáty se používají pro terapeutické a profylaktické účely u telat, prasat, kožešinových zvířat, hříbat, probíhajících zkoušek na ptactvo (Pavlovská drůbežárna).

Byly provedeny klinické testy preparátů pro hříbata stáří 2-3 měsíců, pozitivní výsledek.

Při trojité aplikaci Vetom 1.1 - 50 mg / kg tělesné hmotnosti každých 48 hodin, kožešinová zvířata ( stříbrno-černé a modré lišky) s příznaky dyspepsie jevily významné zlepšení bez použití léků.

V JSC „Altaj" Šelabolichinského okresu byla stanovena dávka Vetomu 1.1 50 -75 mg / kg tělesné hmotnosti krav - dojnic v počtu 180 kusů, které jsou experimentální skupinou regionálního programu pro odstranění nekrobakteriózy dobytka, aby se zvýšila nespecifická odolnost organismu a normalizoval se metabolismus.

Přípravek Vetom 1.1 byl podáván ve směsi s BVMD (minerální proteino-vitamínový doplněk).

Přípravek Vetom 3 byl podán v roztoku s pitnou vodou. Došlo ke snížení počtu nemocných zvířat o 30%, zlepšení fyziologického stavu. Nepřítomnost vedlejších účinků ukazují užitečnost probiotik.

Použití Vetom 3 v léčbě telat s diagnózou dyspepsie, gastroenteritida, v Kalmanské oblasti na dvojitou aplikaci dávky 50 mg / kg tělesné hmotnosti se získá 100% efektu léčby.

Veterináři této farmy doporučují Vetom-3 pro léčbu zvířat se známkami gastrointestinálního traktu, je to nejúčinnější s ohledem na metody, které se tradičně používají v zemědělských podnicích.

Zásobovací-farma „Chistyunsky" Topčichinského okresu v procesu odvykání selat ve věku 50 dní intenzivně využívala probiotika pro zlepšení bezpečnosti a přírůstků hmotnosti.

Použití Vetom 1.1 a Vetom 3 v léčbě a prevenci gastrointestinálních poruch u telat také potvrdily vysokou účinnost.

Proto, vzhledem k nedostatku domácích, veterinárních léčiv a získaného pozitivního terapeutického a preventivního efektu, a také zlepšení bezpečnosti zvířat a zvyšující se přírůstek hmotnosti a zdraví zvířat, vedení Altajského kraje doporučuje kvalifikované veterinární použití Vetomu 1.1 a Vetomu 3. Vetom probiotika jsou relativně levná a relevantní v současné ekonomické situaci.

Vedoucí oddělení veterinární medicíny

Apal'kin VA